Φ80 Adj. downlight (Lens)

  • Adjustable downlight

    More powerful than current small downright series with the new optical lens.

ITEM NO. WATT BEAM ANGLE COLOR TEMP CRI LUMINOUS COLOR REFLECTOR SPECSHEET IES
DD091-0520W9027 5.0W 20 deg. 2700K 90 406lm W N/A
DD091-0520W9030 5.0W 20 deg. 3000K 90 424lm W N/A
DD091-0520W9035 5.0W 20 deg. 3500K 90 432lm W N/A
DD091-0520W9040 5.0W 20 deg. 4000K 90 436lm W N/A
DD091-0520B9027 5.0W 20 deg. 2700K 90 406lm B N/A
DD091-0520B9030 5.0W 20 deg. 3000K 90 424lm B N/A
DD091-0520B9035 5.0W 20 deg. 3500K 90 432lm B N/A
DD091-0520B9040 5.0W 20 deg. 4000K 90 436lm B N/A
DD091-0525W9027 5.0W 25 deg. 2700K 90 397lm W N/A
DD091-0525W9030 5.0W 25 deg. 3000K 90 414lm W N/A
DD091-0525W9035 5.0W 25 deg. 3500K 90 422lm W N/A
DD091-0525W9040 5.0W 25 deg. 4000K 90 426lm W N/A
DD091-0525B9027 5.0W 25 deg. 3000K 90 397lm B N/A
DD091-0525B9030 5.0W 25 deg. 3500K 90 414lm B N/A
DD091-0525B9035 5.0W 25 deg. 4000K 90 422lm B N/A
DD091-0525B9040 5.0W 20 deg. 3500K 90 426lm B N/A
DD091-0530W9027 5.0W 30 deg. 2700K 90 428lm W N/A
DD091-0530W9030 5.0W 30 deg. 3000K 90 446lm W N/A
DD091-0530W9035 5.0W 30 deg. 3500K 90 455lm W N/A
DD091-0530W9040 5.0W 30 deg. 4000K 90 459lm W N/A
DD091-0530B9027 5.0W 30 deg. 2700K 90 428lm B N/A
DD091-0530B9030 5.0W 30 deg. 3000K 90 446lm B N/A
DD091-0530B9035 5.0W 30 deg. 3500K 90 455lm B N/A
DD091-0530B9040 5.0W 30 deg. 4000K 90 459lm B N/A
DD091-0820W9027 7.4W 20 deg. 2700K 90 526lm W N/A
DD091-0820W9030 7.4W 20 deg. 3000K 90 548lm W N/A
DD091-0820W9035 7.4W 20 deg. 3500K 90 559lm W N/A
DD091-0820W9040 7.4W 20 deg. 4000K 90 565lm W N/A
DD091-0820B9027 7.4W 20 deg. 2700K 90 526lm B N/A
DD091-0820B9030 7.4W 20 deg. 3000K 90 548lm B N/A
DD091-0820B9035 7.4W 20 deg. 3500K 90 559lm B N/A
DD091-0820B9040 7.4W 20 deg. 4000K 90 565lm B N/A
DD091-0825W9027 7.4W 25 deg. 3000K 90 525lm W N/A
DD091-0825W9030 7.4W 25 deg. 3500K 90 548lm W N/A
DD091-0825W9035 7.4W 25 deg. 4000K 90 559lm W N/A
DD091-0825W9040 7.4W 25 deg. 2700K 90 564lm W N/A
DD091-0825B9027 7.4W 25 deg. 3000K 90 525lm B N/A
DD091-0825B9030 7.4W 25 deg. 3500K 90 548lm B N/A
DD091-0825B9035 7.4W 25 deg. 4000K 90 559lm B N/A
DD091-0825B9040 7.4W 20 deg. 2700K 90 564lm B N/A
DD091-0830W9027 7.4W 30 deg. 2700K 90 577lm W N/A
DD091-0830W9030 7.4W 30 deg. 3000K 90 602lm W N/A
DD091-0830W9035 7.4W 30 deg. 3500K 90 614lm W N/A
DD091-0830W9040 7.4W 30 deg. 4000K 90 620lm W N/A
DD091-0830B9027 7.4W 30 deg. 2700K 90 577lm B N/A
DD091-0830B9030 7.4W 30 deg. 3000K 90 602lm B N/A
DD091-0830B9035 7.4W 30 deg. 3500K 90 614lm B N/A
DD091-0830B9040 7.4W 30 deg. 4000K 90 620lm B N/A
DD091-1420W9027 14.2W 20 deg. 2700K 90 1031lm W N/A
DD091-1420W9030 14.2W 20 deg. 3000K 90 1075lm W N/A
DD091-1420W9035 14.2W 20 deg. 3500K 90 1097lm W N/A
DD091-1420W9040 14.2W 20 deg. 4000K 90 1107lm W N/A
DD091-1420B9027 14.2W 20 deg. 2700K 90 1031lm B N/A
DD091-1420B9030 14.2W 20 deg. 3000K 90 1075lm B N/A
DD091-1420B9035 14.2W 20 deg. 3500K 90 1097lm B N/A
DD091-1420B9040 14.2W 20 deg. 4000K 90 1107lm B N/A
DD091-1425W9027 14.2W 25 deg. 2700K 90 982lm W N/A
DD091-1425W9030 14.2W 25 deg. 3000K 90 1024lm W N/A
DD091-1425W9035 14.2W 25 deg. 3500K 90 1045lm W N/A
DD091-1425W9040 14.2W 25 deg. 4000K 90 1055lm W N/A
DD091-1425B9027 14.2W 25 deg. 2700K 90 982lm B N/A
DD091-1425B9030 14.2W 25 deg. 3000K 90 1024lm B N/A
DD091-1425B9035 14.2W 25 deg. 3500K 90 1045lm B N/A
DD091-1425B9040 14.2W 25 deg. 4000K 90 1055lm B N/A
DD091-1430W9027 14.2W 30 deg. 2700K 90 1106lm W N/A
DD091-1430W9030 14.2W 30 deg. 3000K 90 1153lm W N/A
DD091-1430W9035 14.2W 30 deg. 3500K 90 1176lm W N/A
DD091-1430W9040 14.2W 30 deg. 4000K 90 1187lm W N/A
DD091-1430B9027 14.2W 30 deg. 3000K 90 1106lm B N/A
DD091-1430B9030 14.2W 30 deg. 3500K 90 1153lm B N/A
DD091-1430B9035 14.2W 30 deg. 4000K 90 1176lm B N/A
DD091-1430B9040 14.2W 30 deg. 3500K 90 1187lm B N/A
DD091-2120W9027 21.0W 20 deg. 2700K 90 1413lm W N/A
DD091-2120W9030 21.0W 20 deg. 3000K 90 1473lm W N/A
DD091-2120W9035 21.0W 20 deg. 3500K 90 1502lm W N/A
DD091-2120W9040 21.0W 20 deg. 4000K 90 1517lm W N/A
DD091-2120B9027 21.0W 20 deg. 2700K 90 1413lm B N/A
DD091-2120B9030 21.0W 20 deg. 3000K 90 1473lm B N/A
DD091-2120B9035 21.0W 20 deg. 3500K 90 1502lm B N/A
DD091-2120B9040 21.0W 20 deg. 4000K 90 1517lm B N/A
DD091-2125W9027 21.0W 25 deg. 2700K 90 1346lm W N/A
DD091-2125W9030 21.0W 25 deg. 3000K 90 1403lm W N/A
DD091-2125W9035 21.0W 25 deg. 3500K 90 1431lm W N/A
DD091-2125W9040 21.0W 25 deg. 4000K 90 1445lm W N/A
DD091-2125B9027 21.0W 25 deg. 2700K 90 1346lm B N/A
DD091-2125B9030 21.0W 25 deg. 3000K 90 1403lm B N/A
DD091-2125B9035 21.0W 25 deg. 3500K 90 1431lm B N/A
DD091-2125B9040 21.0W 25 deg. 4000K 90 1445lm B N/A
DD091-2130W9027 21.0W 30 deg. 2700K 90 1515lm W N/A
DD091-2130W9030 21.0W 30 deg. 3000K 90 1579lm W N/A
DD091-2130W9035 21.0W 30 deg. 3500K 90 1611lm W N/A
DD091-2130W9040 21.0W 30 deg. 4000K 90 1627lm W N/A
DD091-2130B9027 21.0W 30 deg. 2700K 90 1515lm B N/A
DD091-2130B9030 21.0W 30 deg. 3000K 90 1579lm B N/A
DD091-2130B9035 21.0W 30 deg. 3500K 90 1611lm B N/A
DD091-2130B9040 21.0W 30 deg. 4000K 90 1627lm B N/A
DD091-2820W9027 28.5W 20 deg. 2700K 90 1793lm W N/A
DD091-2820W9030 28.5W 20 deg. 3000K 90 1869lm W N/A
DD091-2820W9035 28.5W 20 deg. 3500K 90 1907lm W N/A
DD091-2820W9040 28.5W 20 deg. 4000K 90 1925lm W N/A
DD091-2820B9027 28.5W 20 deg. 2700K 90 1793lm B N/A
DD091-2820B9030 28.5W 20 deg. 3000K 90 1869lm B N/A
DD091-2820B9035 28.5W 20 deg. 3500K 90 1907lm B N/A
DD091-2820B9040 28.5W 20 deg. 4000K 90 1925lm B N/A
DD091-2825W9027 28.5W 25 deg. 2700K 90 1735lm W N/A
DD091-2825W9030 28.5W 25 deg. 3000K 90 1809lm W N/A
DD091-2825W9035 28.5W 25 deg. 3500K 90 1845lm W N/A
DD091-2825W9040 28.5W 25 deg. 4000K 90 1863lm W N/A
DD091-2825B9027 28.5W 25 deg. 2700K 90 1735lm B N/A
DD091-2825B9030 28.5W 25 deg. 3000K 90 1809lm B N/A
DD091-2825B9035 28.5W 25 deg. 3500K 90 1845lm B N/A
DD091-2825B9040 28.5W 25 deg. 4000K 90 1863lm B N/A
DD091-2830W9027 28.5W 30 deg. 2700K 90 1882lm W N/A
DD091-2830W9030 28.5W 30 deg. 3000K 90 1963lm W N/A
DD091-2830W9035 28.5W 30 deg. 3500K 90 2002lm W N/A
DD091-2830W9040 28.5W 30 deg. 4000K 90 2022lm W N/A
DD091-2830B9027 28.5W 30 deg. 2700K 90 1882lm B N/A
DD091-2830B9030 28.5W 30 deg. 3000K 90 1963lm B N/A
DD091-2830B9035 28.5W 30 deg. 3500K 90 2002lm B N/A
DD091-2830B9040 28.5W 30 deg. 4000K 90 2022lm B N/A
DD091-3620W9027 36.0W 20 deg. 2700K 90 2393lm W N/A
DD091-3620W9030 36.0W 20 deg. 3000K 90 2494lm W N/A
DD091-3620W9035 36.0W 20 deg. 3500K 90 2539lm W N/A
DD091-3620W9040 36.0W 20 deg. 4000K 90 2559lm W N/A
DD091-3620B9027 36.0W 20 deg. 2700K 90 2393lm B N/A
DD091-3620B9030 36.0W 20 deg. 3000K 90 2494lm B N/A
DD091-3620B9035 36.0W 20 deg. 3500K 90 2539lm B N/A
DD091-3620B9040 36.0W 20 deg. 4000K 90 2559lm B N/A
DD091-3630W9027 36.0W 30 deg. 2700K 90 2336lm W N/A
DD091-3630W9030 36.0W 30 deg. 3000K 90 2435lm W N/A
DD091-3630W9035 36.0W 30 deg. 3500K 90 2478lm W N/A
DD091-3630W9040 36.0W 30 deg. 4000K 90 2499lm W N/A
DD091-3630B9027 36.0W 30 deg. 2700K 90 2336lm B N/A
DD091-3630B9030 36.0W 30 deg. 3000K 90 2435lm B N/A
DD091-3630B9035 36.0W 30 deg. 3500K 90 2478lm B N/A
DD091-3630B9040 36.0W 30 deg. 4000K 90 2499lm B N/A
DD091-3635W9027 36.0W 35 deg. 2700K 90 2464lm W N/A
DD091-3635W9030 36.0W 35 deg. 3000K 90 2569lm W N/A
DD091-3635W9035 36.0W 35 deg. 3500K 90 2614lm W N/A
DD091-3635W9040 36.0W 35 deg. 4000K 90 2636lm W N/A
DD091-3635B9027 36.0W 35 deg. 2700K 90 2464lm B N/A
DD091-3635B9030 36.0W 35 deg. 3000K 90 2569lm B N/A
DD091-3635B9035 36.0W 35 deg. 3500K 90 2614lm B N/A
DD091-3635B9040 36.0W 35 deg. 4000K 90 2636lm B N/A
DOWNLOAD ALL