Φ80 Glareless Adj.(Lens)

  • Adjustable downlight

    More powerful than current small downright series with the new optical lens.

    More powerful than current small downright series with the new optical lens.

ITEM NO. WATT BEAM ANGLE COLOR TEMP CRI LUMINOUS COLOR REFLECTOR SPECSHEET IES
DD091-0520WW9027 5.0W 20 deg. 2700K 90 335lm W White
DD091-0520WW9030 5.0W 20 deg. 3000K 90 349lm W White
DD091-0520WW9035 5.0W 20 deg. 3500K 90 356lm W White
DD091-0520WW9040 5.0W 20 deg. 4000K 90 360lm W White
DD091-0520BB9027 5.0W 20 deg. 2700K 90 335lm B Black
DD091-0520BB9030 5.0W 20 deg. 3000K 90 349lm B Black
DD091-0520BB9035 5.0W 20 deg. 3500K 90 356lm B Black
DD091-0520BB9040 5.0W 20 deg. 4000K 90 360lm B Black
DD091-0520MW9027 5.0W 20 deg. 2700K 90 335lm W Mirror
DD091-0520MW9030 5.0W 20 deg. 3000K 90 349lm W Mirror
DD091-0520MW9035 5.0W 20 deg. 3500K 90 356lm W Mirror
DD091-0520MW9040 5.0W 20 deg. 4000K 90 360lm W Mirror
DD091-0520MB9027 5.0W 25 deg. 2700K 90 335lm B Mirror
DD091-0520MB9030 5.0W 25 deg. 3000K 90 349lm B Mirror
DD091-0520MB9035 5.0W 25 deg. 3500K 90 356lm B Mirror
DD091-0520MB9040 5.0W 25 deg. 4000K 90 360lm B Mirror
DD091-0525WW9027 5.0W 25 deg. 2700K 90 325lm W White
DD091-0525WW9030 5.0W 25 deg. 3000K 90 339lm W White
DD091-0525WW9035 5.0W 25 deg. 3500K 90 346lm W White
DD091-0525WW9040 5.0W 25 deg. 4000K 90 349lm W White
DD091-0525BB9027 5.0W 25 deg. 2700K 90 325lm B Black
DD091-0525BB9030 5.0W 25 deg. 3000K 90 339lm B Black
DD091-0525BB9035 5.0W 25 deg. 3500K 90 346lm B Black
DD091-0525BB9040 5.0W 25 deg. 4000K 90 349lm B Black
DD091-0525MW9027 5.0W 25 deg. 2700K 90 325lm W Mirror
DD091-0525MW9030 5.0W 25 deg. 3000K 90 339lm W Mirror
DD091-0525MW9035 5.0W 25 deg. 3500K 90 346lm W Mirror
DD091-0525MW9040 5.0W 25 deg. 4000K 90 349lm W Mirror
DD091-0525MB9027 5.0W 30 deg. 2700K 90 325lm B Mirror
DD091-0525MB9030 5.0W 30 deg. 3000K 90 339lm B Mirror
DD091-0525MB9035 5.0W 30 deg. 3500K 90 346lm B Mirror
DD091-0525MB9040 5.0W 30 deg. 4000K 90 349lm B Mirror
DD091-0530WW9027 5.0W 30 deg. 2700K 90 362lm W White
DD091-0530WW9030 5.0W 30 deg. 3000K 90 378lm W White
DD091-0530WW9035 5.0W 30 deg. 3500K 90 385lm W White
DD091-0530WW9040 5.0W 30 deg. 4000K 90 389lm W White
DD091-0530BB9027 5.0W 30 deg. 2700K 90 362lm B Black
DD091-0530BB9030 5.0W 30 deg. 3000K 90 378lm B Black
DD091-0530BB9035 5.0W 30 deg. 3500K 90 385lm B Black
DD091-0530BB9040 5.0W 30 deg. 4000K 90 389lm B Black
DD091-0530MW9027 5.0W 30 deg. 2700K 90 362lm W Mirror
DD091-0530MW9030 5.0W 30 deg. 3000K 90 378lm W Mirror
DD091-0530MW9035 5.0W 30 deg. 3500K 90 385lm W Mirror
DD091-0530MW9040 5.0W 30 deg. 4000K 90 389lm W Mirror
DD091-0530MB9027 5.0W 30 deg. 2700K 90 362lm B Mirror
DD091-0530MB9030 5.0W 30 deg. 3000K 90 378lm B Mirror
DD091-0530MB9035 5.0W 30 deg. 3500K 90 385lm B Mirror
DD091-0530MB9040 5.0W 30 deg. 4000K 90 389lm B Mirror
DD091-0820WW9027 7.4W 20 deg. 2700K 90 488lm W White
DD091-0820WW9030 7.4W 20 deg. 3000K 90 509lm W White
DD091-0820WW9035 7.4W 20 deg. 3500K 90 519lm W White
DD091-0820WW9040 7.4W 20 deg. 4000K 90 524lm W White
DD091-0820BB9027 7.4W 20 deg. 2700K 90 488lm B Black
DD091-0820BB9030 7.4W 20 deg. 3000K 90 509lm B Black
DD091-0820BB9035 7.4W 20 deg. 3500K 90 519lm B Black
DD091-0820BB9040 7.4W 20 deg. 4000K 90 524lm B Black
DD091-0820MW9027 7.4W 20 deg. 2700K 90 488lm W Mirror
DD091-0820MW9030 7.4W 20 deg. 3000K 90 509lm W Mirror
DD091-0820MW9035 7.4W 20 deg. 3500K 90 519lm W Mirror
DD091-0820MW9040 7.4W 20 deg. 4000K 90 524lm W Mirror
DD091-0820MB9027 7.4W 25 deg. 3000K 90 488lm B Mirror
DD091-0820MB9030 7.4W 25 deg. 3500K 90 509lm B Mirror
DD091-0820MB9035 7.4W 25 deg. 4000K 90 519lm B Mirror
DD091-0820MB9040 7.4W 25 deg. 2700K 90 524lm B Mirror
DD091-0825WW9027 7.4W 25 deg. 3000K 90 474lm W White
DD091-0825WW9030 7.4W 25 deg. 3500K 90 494lm W White
DD091-0825WW9035 7.4W 25 deg. 4000K 90 504lm W White
DD091-0825WW9040 7.4W 25 deg. 2700K 90 509lm W White
DD091-0825BB9027 7.4W 25 deg. 3000K 90 474lm B Black
DD091-0825BB9030 7.4W 25 deg. 3500K 90 494lm B Black
DD091-0825BB9035 7.4W 25 deg. 4000K 90 504lm B Black
DD091-0825BB9040 7.4W 25 deg. 2700K 90 509lm B Black
DD091-0825MW9027 7.4W 25 deg. 3000K 90 474lm W Mirror
DD091-0825MW9030 7.4W 25 deg. 3500K 90 494lm W Mirror
DD091-0825MW9035 7.4W 25 deg. 4000K 90 504lm W Mirror
DD091-0825MW9040 7.4W 25 deg. 2700K 90 509lm W Mirror
DD091-0825MB9027 7.4W 30 deg. 2700K 90 474lm B Mirror
DD091-0825MB9030 7.4W 30 deg. 3000K 90 494lm B Mirror
DD091-0825MB9035 7.4W 30 deg. 3500K 90 504lm B Mirror
DD091-0825MB9040 7.4W 30 deg. 4000K 90 509lm B Mirror
DD091-0830WW9027 7.4W 30 deg. 2700K 90 528lm W White
DD091-0830WW9030 7.4W 30 deg. 3000K 90 550lm W White
DD091-0830WW9035 7.4W 30 deg. 3500K 90 561lm W White
DD091-0830WW9040 7.4W 30 deg. 4000K 90 567lm W White
DD091-0830BB9027 7.4W 30 deg. 2700K 90 528lm B Black
DD091-0830BB9030 7.4W 30 deg. 3000K 90 550lm B Black
DD091-0830BB9035 7.4W 30 deg. 3500K 90 561lm B Black
DD091-0830BB9040 7.4W 30 deg. 4000K 90 567lm B Black
DD091-0830MW9027 7.4W 30 deg. 2700K 90 528lm W Mirror
DD091-0830MW9030 7.4W 30 deg. 3000K 90 550lm W Mirror
DD091-0830MW9035 7.4W 30 deg. 3500K 90 561lm W Mirror
DD091-0830MW9040 7.4W 30 deg. 4000K 90 567lm W Mirror
DD091-0830MB9027 7.4W 30 deg. 2700K 90 528lm B Mirror
DD091-0830MB9030 7.4W 30 deg. 3000K 90 550lm B Mirror
DD091-0830MB9035 7.4W 30 deg. 3500K 90 561lm B Mirror
DD091-0830MB9040 7.4W 30 deg. 4000K 90 567lm B Mirror
DD091-1420WW9027 14.2W 20 deg. 2700K 90 785lm W White
DD091-1420WW9030 14.2W 20 deg. 3000K 90 818lm W White
DD091-1420WW9035 14.2W 20 deg. 3500K 90 835lm W White
DD091-1420WW9040 14.2W 20 deg. 4000K 90 843lm W White
DD091-1420BB9027 14.2W 20 deg. 2700K 90 785lm B Black
DD091-1420BB9030 14.2W 20 deg. 3000K 90 818lm B Black
DD091-1420BB9035 14.2W 20 deg. 3500K 90 835lm B Black
DD091-1420BB9040 14.2W 20 deg. 4000K 90 843lm B Black
DD091-1420MW9027 14.2W 20 deg. 2700K 90 785lm W Mirror
DD091-1420MW9030 14.2W 20 deg. 3000K 90 818lm W Mirror
DD091-1420MW9035 14.2W 20 deg. 3500K 90 835lm W Mirror
DD091-1420MW9040 14.2W 20 deg. 4000K 90 843lm W Mirror
DD091-1420MB9027 14.2W 25 deg. 2700K 90 785lm B Mirror
DD091-1420MB9030 14.2W 25 deg. 3000K 90 818lm B Mirror
DD091-1420MB9035 14.2W 25 deg. 3500K 90 835lm B Mirror
DD091-1420MB9040 14.2W 25 deg. 4000K 90 843lm B Mirror
DD091-1425WW9027 14.2W 25 deg. 2700K 90 762lm W White
DD091-1425WW9030 14.2W 25 deg. 3000K 90 794lm W White
DD091-1425WW9035 14.2W 25 deg. 3500K 90 810lm W White
DD091-1425WW9040 14.2W 25 deg. 4000K 90 818lm W White
DD091-1425BB9027 14.2W 25 deg. 2700K 90 762lm B Black
DD091-1425BB9030 14.2W 25 deg. 3000K 90 794lm B Black
DD091-1425BB9035 14.2W 25 deg. 3500K 90 810lm B Black
DD091-1425BB9040 14.2W 25 deg. 4000K 90 818lm B Black
DD091-1425MW9027 14.2W 25 deg. 2700K 90 762lm W Mirror
DD091-1425MW9030 14.2W 25 deg. 3000K 90 794lm W Mirror
DD091-1425MW9035 14.2W 25 deg. 3500K 90 810lm W Mirror
DD091-1425MW9040 14.2W 25 deg. 4000K 90 818lm W Mirror
DD091-1425MB9027 14.2W 30 deg. 2700K 90 762lm B Mirror
DD091-1425MB9030 14.2W 30 deg. 3000K 90 794lm B Mirror
DD091-1425MB9035 14.2W 30 deg. 3500K 90 810lm B Mirror
DD091-1425MB9040 14.2W 30 deg. 4000K 90 818lm B Mirror
DD091-1430WW9027 14.2W 30 deg. 2700K 90 830lm W White
DD091-1430WW9030 14.2W 30 deg. 3000K 90 866lm W White
DD091-1430WW9035 14.2W 30 deg. 3500K 90 883lm W White
DD091-1430WW9040 14.2W 30 deg. 4000K 90 892lm W White
DD091-1430BB9027 14.2W 30 deg. 2700K 90 830lm B Black
DD091-1430BB9030 14.2W 30 deg. 3000K 90 866lm B Black
DD091-1430BB9035 14.2W 30 deg. 3500K 90 883lm B Black
DD091-1430BB9040 14.2W 30 deg. 4000K 90 892lm B Black
DD091-1430MW9027 14.2W 30 deg. 2700K 90 830lm W Mirror
DD091-1430MW9030 14.2W 30 deg. 3000K 90 866lm W Mirror
DD091-1430MW9035 14.2W 30 deg. 3500K 90 883lm W Mirror
DD091-1430MW9040 14.2W 30 deg. 4000K 90 892lm W Mirror
DD091-1430MB9027 14.2W 30 deg. 2700K 90 830lm B Mirror
DD091-1430MB9030 14.2W 30 deg. 3000K 90 866lm B Mirror
DD091-1430MB9035 14.2W 30 deg. 3500K 90 883lm B Mirror
DD091-1430MB9040 14.2W 30 deg. 4000K 90 892lm B Mirror
DD091-2120WW9027 21.0W 20 deg. 2700K 90 1072lm W White
DD091-2120WW9030 21.0W 20 deg. 3000K 90 1117lm W White
DD091-2120WW9035 21.0W 20 deg. 3500K 90 1140lm W White
DD091-2120WW9040 21.0W 20 deg. 4000K 90 1151lm W White
DD091-2120BB9027 21.0W 20 deg. 2700K 90 1072lm B Black
DD091-2120BB9030 21.0W 20 deg. 3000K 90 1117lm B Black
DD091-2120BB9035 21.0W 20 deg. 3500K 90 1140lm B Black
DD091-2120BB9040 21.0W 20 deg. 4000K 90 1151lm B Black
DD091-2120MW9027 21.0W 20 deg. 2700K 90 1072lm W Mirror
DD091-2120MW9030 21.0W 20 deg. 3000K 90 1117lm W Mirror
DD091-2120MW9035 21.0W 20 deg. 3500K 90 1140lm W Mirror
DD091-2120MW9040 21.0W 20 deg. 4000K 90 1151lm W Mirror
DD091-2120MB9027 21.0W 25 deg. 2700K 90 1072lm B Mirror
DD091-2120MB9030 21.0W 25 deg. 3000K 90 1117lm B Mirror
DD091-2120MB9035 21.0W 25 deg. 3500K 90 1140lm B Mirror
DD091-2120MB9040 21.0W 25 deg. 4000K 90 1151lm B Mirror
DD091-2125WW9027 21.0W 25 deg. 2700K 90 1040lm W White
DD091-2125WW9030 21.0W 25 deg. 3000K 90 1084lm W White
DD091-2125WW9035 21.0W 25 deg. 3500K 90 1106lm W White
DD091-2125WW9040 21.0W 25 deg. 4000K 90 1117lm W White
DD091-2125BB9027 21.0W 25 deg. 2700K 90 1040lm B Black
DD091-2125BB9030 21.0W 25 deg. 3000K 90 1084lm B Black
DD091-2125BB9035 21.0W 25 deg. 3500K 90 1106lm B Black
DD091-2125BB9040 21.0W 25 deg. 4000K 90 1117lm B Black
DD091-2125MW9027 21.0W 25 deg. 2700K 90 1040lm W Mirror
DD091-2125MW9030 21.0W 25 deg. 3000K 90 1084lm W Mirror
DD091-2125MW9035 21.0W 25 deg. 3500K 90 1106lm W Mirror
DD091-2125MW9040 21.0W 25 deg. 4000K 90 1117lm W Mirror
DD091-2125MB9027 21.0W 30 deg. 2700K 90 1040lm B Mirror
DD091-2125MB9030 21.0W 30 deg. 3000K 90 1084lm B Mirror
DD091-2125MB9035 21.0W 30 deg. 3500K 90 1106lm B Mirror
DD091-2125MB9040 21.0W 30 deg. 4000K 90 1117lm B Mirror
DD091-2130WW9027 21.0W 30 deg. 2700K 90 1134lm W White
DD091-2130WW9030 21.0W 30 deg. 3000K 90 1182lm W White
DD091-2130WW9035 21.0W 30 deg. 3500K 90 1206lm W White
DD091-2130WW9040 21.0W 30 deg. 4000K 90 1217lm W White
DD091-2130BB9027 21.0W 30 deg. 2700K 90 1134lm B Black
DD091-2130BB9030 21.0W 30 deg. 3000K 90 1182lm B Black
DD091-2130BB9035 21.0W 30 deg. 3500K 90 1206lm B Black
DD091-2130BB9040 21.0W 30 deg. 4000K 90 1217lm B Black
DD091-2130MW9027 21.0W 30 deg. 2700K 90 1134lm W Mirror
DD091-2130MW9030 21.0W 30 deg. 3000K 90 1182lm W Mirror
DD091-2130MW9035 21.0W 30 deg. 3500K 90 1206lm W Mirror
DD091-2130MW9040 21.0W 30 deg. 4000K 90 1217lm W Mirror
DD091-2130MB9027 21.0W 30 deg. 2700K 90 1134lm B Mirror
DD091-2130MB9030 21.0W 30 deg. 3000K 90 1182lm B Mirror
DD091-2130MB9035 21.0W 30 deg. 3500K 90 1206lm B Mirror
DD091-2130MB9040 21.0W 30 deg. 4000K 90 1217lm B Mirror
DD091-2820WW9027 28.5W 20 deg. 2700K 90 1458lm W White
DD091-2820WW9030 28.5W 20 deg. 3000K 90 1520lm W White
DD091-2820WW9035 28.5W 20 deg. 3500K 90 1550lm W White
DD091-2820WW9040 28.5W 20 deg. 4000K 90 1565lm W White
DD091-2820BB9027 28.5W 20 deg. 2700K 90 1458lm B Black
DD091-2820BB9030 28.5W 20 deg. 3000K 90 1520lm B Black
DD091-2820BB9035 28.5W 20 deg. 3500K 90 1550lm B Black
DD091-2820BB9040 28.5W 20 deg. 4000K 90 1565lm B Black
DD091-2820MW9027 28.5W 20 deg. 2700K 90 1458lm W Mirror
DD091-2820MW9030 28.5W 20 deg. 3000K 90 1520lm W Mirror
DD091-2820MW9035 28.5W 20 deg. 3500K 90 1550lm W Mirror
DD091-2820MW9040 28.5W 20 deg. 4000K 90 1565lm W Mirror
DD091-2820MB9027 28.5W 25 deg. 2700K 90 1458lm B Mirror
DD091-2820MB9030 28.5W 25 deg. 3000K 90 1520lm B Mirror
DD091-2820MB9035 28.5W 25 deg. 3500K 90 1550lm B Mirror
DD091-2820MB9040 28.5W 25 deg. 4000K 90 1565lm B Mirror
DD091-2825WW9027 28.5W 25 deg. 4000K 90 1415lm W White
DD091-2825WW9030 28.5W 25 deg. 2700K 90 1475lm W White
DD091-2825WW9035 28.5W 25 deg. 3000K 90 1505lm W White
DD091-2825WW9040 28.5W 25 deg. 3500K 90 1519lm W White
DD091-2825BB9027 28.5W 25 deg. 2700K 90 1415lm B Black
DD091-2825BB9030 28.5W 25 deg. 3000K 90 1475lm B Black
DD091-2825BB9035 28.5W 25 deg. 3500K 90 1505lm B Black
DD091-2825BB9040 28.5W 25 deg. 4000K 90 1519lm B Black
DD091-2825MW9027 28.5W 25 deg. 2700K 90 1415lm W Mirror
DD091-2825MW9030 28.5W 25 deg. 3000K 90 1475lm W Mirror
DD091-2825MW9035 28.5W 25 deg. 3500K 90 1505lm W Mirror
DD091-2825MW9040 28.5W 25 deg. 4000K 90 1519lm W Mirror
DD091-2825MB9027 28.5W 30 deg. 2700K 90 1415lm B Mirror
DD091-2825MB9030 28.5W 30 deg. 3000K 90 1475lm B Mirror
DD091-2825MB9035 28.5W 30 deg. 3500K 90 1505lm B Mirror
DD091-2825MB9040 28.5W 30 deg. 4000K 90 1519lm B Mirror
DD091-2830WW9027 28.5W 30 deg. 2700K 90 1542lm W White
DD091-2830WW9030 28.5W 30 deg. 3000K 90 1608lm W White
DD091-2830WW9035 28.5W 30 deg. 3500K 90 1640lm W White
DD091-2830WW9040 28.5W 30 deg. 4000K 90 1656lm W White
DD091-2830BB9027 28.5W 30 deg. 2700K 90 1542lm B Black
DD091-2830BB9030 28.5W 30 deg. 3000K 90 1608lm B Black
DD091-2830BB9035 28.5W 30 deg. 3500K 90 1640lm B Black
DD091-2830BB9040 28.5W 30 deg. 4000K 90 1656lm B Black
DD091-2830MW9027 28.5W 30 deg. 2700K 90 1542lm W Mirror
DD091-2830MW9030 28.5W 30 deg. 3000K 90 1608lm W Mirror
DD091-2830MW9035 28.5W 30 deg. 3500K 90 1640lm W Mirror
DD091-2830MW9040 28.5W 30 deg. 4000K 90 1656lm W Mirror
DD091-2830MB9027 28.5W 30 deg. 2700K 90 1542lm B Mirror
DD091-2830MB9030 28.5W 30 deg. 3000K 90 1608lm B Mirror
DD091-2830MB9035 28.5W 30 deg. 3500K 90 1640lm B Mirror
DD091-2830MB9040 28.5W 30 deg. 4000K 90 1656lm B Mirror
DD091-3620WW9027 36.0W 20 deg. 2700K 90 1979lm W White
DD091-3620WW9030 36.0W 20 deg. 3000K 90 2064lm W White
DD091-3620WW9035 36.0W 20 deg. 3500K 90 2105lm W White
DD091-3620WW9040 36.0W 20 deg. 4000K 90 2126lm W White
DD091-3620BB9027 36.0W 20 deg. 2700K 90 1979lm B Black
DD091-3620BB9030 36.0W 20 deg. 3000K 90 2064lm B Black
DD091-3620BB9035 36.0W 20 deg. 3500K 90 2105lm B Black
DD091-3620BB9040 36.0W 20 deg. 4000K 90 2126lm B Black
DD091-3620MW9027 36.0W 20 deg. 2700K 90 1979lm W Mirror
DD091-3620MW9030 36.0W 20 deg. 3000K 90 2064lm W Mirror
DD091-3620MW9035 36.0W 20 deg. 3500K 90 2105lm W Mirror
DD091-3620MW9040 36.0W 20 deg. 4000K 90 2126lm W Mirror
DD091-3620MB9027 36.0W 30 deg. 2700K 90 1979lm B Mirror
DD091-3620MB9030 36.0W 30 deg. 3000K 90 2064lm B Mirror
DD091-3620MB9035 36.0W 30 deg. 3500K 90 2105lm B Mirror
DD091-3620MB9040 36.0W 30 deg. 4000K 90 2126lm B Mirror
DD091-3630WW9027 36.0W 30 deg. 2700K 90 2208lm B White
DD091-3630WW9030 36.0W 30 deg. 3000K 90 2405lm B White
DD091-3630WW9035 36.0W 30 deg. 3500K 90 2508lm B White
DD091-3630WW9040 36.0W 30 deg. 4000K 90 2558lm B White
DD091-3630BB9027 36.0W 30 deg. 2700K 90 2056lm B Black
DD091-3630BB9030 36.0W 30 deg. 3000K 90 2143lm B Black
DD091-3630BB9035 36.0W 30 deg. 3500K 90 2186lm B Black
DD091-3630BB9040 36.0W 30 deg. 4000K 90 2208lm B Black
DD091-3630MW9027 36.0W 30 deg. 2700K 90 2208lm B Mirror
DD091-3630MW9030 36.0W 30 deg. 3000K 90 2405lm B Mirror
DD091-3630MW9035 36.0W 30 deg. 3500K 90 2508lm B Mirror
DD091-3630MW9040 36.0W 30 deg. 4000K 90 2558lm B Mirror
DD091-3630MB9027 36.0W 30 deg. 2700K 90 2208lm B Mirror
DD091-3630MB9030 36.0W 30 deg. 3000K 90 2405lm B Mirror
DD091-3630MB9035 36.0W 30 deg. 3500K 90 2508lm B Mirror
DD091-3630MB9040 36.0W 30 deg. 4000K 90 2558lm B Mirror
DD091-3635WW9027 36.0W 35 deg. 2700K 90 2279lm W White
DD091-3635WW9030 36.0W 35 deg. 3000K 90 2377lm W White
DD091-3635WW9035 36.0W 35 deg. 3500K 90 2424lm W White
DD091-3635WW9040 36.0W 35 deg. 4000K 90 2448lm W White
DD091-3635BB9027 36.0W 35 deg. 2700K 90 2056lm B Black
DD091-3635BB9030 36.0W 35 deg. 3000K 90 2143lm B Black
DD091-3635BB9035 36.0W 35 deg. 3500K 90 2186lm B Black
DD091-3635BB9040 36.0W 35 deg. 4000K 90 2208lm B Black
DD091-3635MW9027 36.0W 35 deg. 2700K 90 2279lm W Mirror
DD091-3635MW9030 36.0W 35 deg. 3000K 90 2377lm W Mirror
DD091-3635MW9035 36.0W 35 deg. 3500K 90 2424lm W Mirror
DD091-3635MW9040 36.0W 35 deg. 4000K 90 2448lm W Mirror
DD091-3635MB9027 36.0W 35 deg. 2700K 90 2279lm B Mirror
DD091-3635MB9030 36.0W 35 deg. 3000K 90 2377lm B Mirror
DD091-3635MB9035 36.0W 35 deg. 3500K 90 2424lm B Mirror
DD091-3635MB9040 36.0W 35 deg. 4000K 90 2448lm B Mirror
DOWNLOAD ALL