Φ80 Adj. downlight Trimless

  • Adjustable downlight

    Designed for hotel, residence and restaurant use.

ITEM NO. WATT BEAM ANGLE COLOR TEMP CRI LUMINOUS COLOR REFLECTOR SPECSHEET IES
DD053-0815WW9027TL 6.1W 20 deg. 2700K 90 284lm W White
DD053-0815WW9030TL 6.1W 20 deg. 3000K 90 299lm W White
DD053-0815WW9035TL 6.1W 20 deg. 3500K 90 307lm W White
DD053-0815WW9040TL 6.1W 20 deg. 4000K 90 312lm W White
DD053-0815BB9027TL 6.1W 20 deg. 2700K 90 284lm B Black
DD053-0815BB9030TL 6.1W 20 deg. 3000K 90 299lm B Black
DD053-0815BB9035TL 6.1W 20 deg. 3500K 90 307lm B Black
DD053-0815BB9040TL 6.1W 20 deg. 4000K 90 312lm B Black
DD053-0815MW9027TL 6.1W 20 deg. 2700K 90 269lm W Mirror
DD053-0815MW9030TL 6.1W 20 deg. 3000K 90 283lm W Mirror
DD053-0815MW9035TL 6.1W 20 deg. 3500K 90 290lm W Mirror
DD053-0815MW9040TL 6.1W 20 deg. 4000K 90 295lm W Mirror
DD053-0815MB9027TL 6.1W 20 deg. 2700K 90 269lm B Mirror
DD053-0815MB9030TL 6.1W 20 deg. 3000K 90 283lm B Mirror
DD053-0815MB9035TL 6.1W 20 deg. 3500K 90 290lm B Mirror
DD053-0815MB9040TL 6.1W 20 deg. 4000K 90 295lm B Mirror
DD053-0825WW9027TL 7.5W 25 deg. 2700K 90 343lm W White
DD053-0825WW9030TL 7.5W 25 deg. 3000K 90 358lm W White
DD053-0825WW9035TL 7.5W 25 deg. 3500K 90 364lm W White
DD053-0825WW9040TL 7.5W 25 deg. 4000K 90 367lm W White
DD053-0825BB9027TL 7.5W 25 deg. 2700K 90 343lm B Black
DD053-0825BB9030TL 7.5W 25 deg. 3000K 90 358lm B Black
DD053-0825BB9035TL 7.5W 25 deg. 3500K 90 364lm B Black
DD053-0825BB9040TL 7.5W 25 deg. 4000K 90 367lm B Black
DD053-0825MW9027TL 7.5W 25 deg. 2700K 90 339lm W Mirror
DD053-0825MW9030TL 7.5W 25 deg. 3000K 90 353lm W Mirror
DD053-0825MW9035TL 7.5W 25 deg. 3500K 90 359lm W Mirror
DD053-0825MW9040TL 7.5W 25 deg. 4000K 90 362lm W Mirror
DD053-0825MB9027TL 7.5W 25 deg. 2700K 90 339lm B Mirror
DD053-0825MB9030TL 7.5W 25 deg. 3000K 90 353lm B Mirror
DD053-0825MB9035TL 7.5W 25 deg. 3500K 90 359lm B Mirror
DD053-0825MB9040TL 7.5W 25 deg. 4000K 90 362lm B Mirror
DD053-0830WW9027TL 7.5W 30 deg. 2700K 90 321lm W White
DD053-0830WW9030TL 7.5W 30 deg. 3000K 90 334lm W White
DD053-0830WW9035TL 7.5W 30 deg. 3500K 90 340lm W White
DD053-0830WW9040TL 7.5W 30 deg. 4000K 90 343lm W White
DD053-0830BB9027TL 7.5W 30 deg. 2700K 90 321lm B Black
DD053-0830BB9030TL 7.5W 30 deg. 3000K 90 334lm B Black
DD053-0830BB9035TL 7.5W 30 deg. 3500K 90 340lm B Black
DD053-0830BB9040TL 7.5W 30 deg. 4000K 90 343lm B Black
DD053-0830MW9027TL 7.5W 30 deg. 2700K 90 311lm W Mirror
DD053-0830MW9030TL 7.5W 30 deg. 3000K 90 324lm W Mirror
DD053-0830MW9035TL 7.5W 30 deg. 3500K 90 329lm W Mirror
DD053-0830MW9040TL 7.5W 30 deg. 4000K 90 332lm W Mirror
DD053-0830MB9027TL 7.5W 30 deg. 2700K 90 311lm B Mirror
DD053-0830MB9030TL 7.5W 30 deg. 3000K 90 324lm B Mirror
DD053-0830MB9035TL 7.5W 30 deg. 3500K 90 329lm B Mirror
DD053-0830MB9040TL 7.5W 30 deg. 4000K 90 332lm B Mirror
DD053-0840WW9027TL 7.5W 20 deg. 2700K 90 262lm W White
DD053-0840WW9030TL 7.5W 20 deg. 3000K 90 273lm W White
DD053-0840WW9035TL 7.5W 20 deg. 3500K 90 277lm W White
DD053-0840WW9040TL 7.5W 20 deg. 4000K 90 280lm W White
DD053-0840BB9027TL 7.5W 20 deg. 2700K 90 262lm B Black
DD053-0840BB9030TL 7.5W 20 deg. 3000K 90 273lm B Black
DD053-0840BB9035TL 7.5W 20 deg. 3500K 90 277lm B Black
DD053-0840BB9040TL 7.5W 20 deg. 4000K 90 280lm B Black
DD053-0840MW9027TL 7.5W 20 deg. 2700K 90 268lm W Mirror
DD053-0840MW9030TL 7.5W 20 deg. 3000K 90 279lm W Mirror
DD053-0840MW9035TL 7.5W 20 deg. 3500K 90 284lm W Mirror
DD053-0840MW9040TL 7.5W 20 deg. 4000K 90 286lm W Mirror
DD053-0840MB9027TL 7.5W 20 deg. 2700K 90 268lm B Mirror
DD053-0840MB9030TL 7.5W 20 deg. 3000K 90 279lm B Mirror
DD053-0840MB9035TL 7.5W 20 deg. 3500K 90 284lm B Mirror
DD053-0840MB9040TL 7.5W 20 deg. 4000K 90 286lm B Mirror
DD053-1315WW9027TL 12.0W 20 deg. 2700K 90 553lm W White
DD053-1315WW9030TL 12.0W 20 deg. 3000K 90 581lm W White
DD053-1315WW9035TL 12.0W 20 deg. 3500K 90 597lm W White
DD053-1315WW9040TL 12.0W 20 deg. 4000K 90 607lm W White
DD053-1315BB9027TL 12.0W 20 deg. 2700K 90 553lm B Black
DD053-1315BB9030TL 12.0W 20 deg. 3000K 90 581lm B Black
DD053-1315BB9035TL 12.0W 20 deg. 3500K 90 597lm B Black
DD053-1315BB9040TL 12.0W 20 deg. 4000K 90 607lm B Black
DD053-1315MW9027TL 12.0W 20 deg. 2700K 90 523lm W Mirror
DD053-1315MW9030TL 12.0W 20 deg. 3000K 90 550lm W Mirror
DD053-1315MW9035TL 12.0W 20 deg. 3500K 90 565lm W Mirror
DD053-1315MW9040TL 12.0W 20 deg. 4000K 90 575lm W Mirror
DD053-1315MB9027TL 12.0W 20 deg. 2700K 90 523lm B Mirror
DD053-1315MB9030TL 12.0W 20 deg. 3000K 90 550lm B Mirror
DD053-1315MB9035TL 12.0W 20 deg. 3500K 90 565lm B Mirror
DD053-1315MB9040TL 12.0W 20 deg. 4000K 90 575lm B Mirror
DD053-1325WW9027TL 14.7W 25 deg. 2700K 90 605lm W White
DD053-1325WW9030TL 14.7W 25 deg. 3000K 90 631lm W White
DD053-1325WW9035TL 14.7W 25 deg. 3500K 90 641lm W White
DD053-1325WW9040TL 14.7W 25 deg. 4000K 90 647lm W White
DD053-1325BB9027TL 14.7W 25 deg. 2700K 90 605lm B Black
DD053-1325BB9030TL 14.7W 25 deg. 3000K 90 631lm B Black
DD053-1325BB9035TL 14.7W 25 deg. 3500K 90 641lm B Black
DD053-1325BB9040TL 14.7W 25 deg. 4000K 90 647lm B Black
DD053-1325MW9027TL 14.7W 25 deg. 2700K 90 597lm W Mirror
DD053-1325MW9030TL 14.7W 25 deg. 3000K 90 622lm W Mirror
DD053-1325MW9035TL 14.7W 25 deg. 3500K 90 632lm W Mirror
DD053-1325MW9040TL 14.7W 25 deg. 4000K 90 638lm W Mirror
DD053-1325MB9027TL 14.7W 25 deg. 2700K 90 597lm B Mirror
DD053-1325MB9030TL 14.7W 25 deg. 3000K 90 622lm B Mirror
DD053-1325MB9035TL 14.7W 25 deg. 3500K 90 632lm B Mirror
DD053-1325MB9040TL 14.7W 25 deg. 4000K 90 638lm B Mirror
DD053-1330WW9027TL 14.7W 30 deg. 2700K 90 565lm W White
DD053-1330WW9030TL 14.7W 30 deg. 3000K 90 589lm W White
DD053-1330WW9035TL 14.7W 30 deg. 3500K 90 599lm W White
DD053-1330WW9040TL 14.7W 30 deg. 4000K 90 605lm W White
DD053-1330BB9027TL 14.7W 30 deg. 2700K 90 565lm B Black
DD053-1330BB9030TL 14.7W 30 deg. 3000K 90 589lm B Black
DD053-1330BB9035TL 14.7W 30 deg. 3500K 90 599lm B Black
DD053-1330BB9040TL 14.7W 30 deg. 4000K 90 605lm B Black
DD053-1330MW9027TL 14.7W 30 deg. 2700K 90 597lm W Mirror
DD053-1330MW9030TL 14.7W 30 deg. 3000K 90 622lm W Mirror
DD053-1330MW9035TL 14.7W 30 deg. 3500K 90 632lm W Mirror
DD053-1330MW9040TL 14.7W 30 deg. 4000K 90 638lm W Mirror
DD053-1330MB9027TL 14.7W 30 deg. 2700K 90 597lm B Mirror
DD053-1330MB9030TL 14.7W 30 deg. 3000K 90 622lm B Mirror
DD053-1330MB9035TL 14.7W 30 deg. 3500K 90 632lm B Mirror
DD053-1330MB9040TL 14.7W 30 deg. 4000K 90 638lm B Mirror
DD053-1340WW9027TL 14.7W 20 deg. 2700K 90 461lm W White
DD053-1340WW9030TL 14.7W 20 deg. 3000K 90 481lm W White
DD053-1340WW9035TL 14.7W 20 deg. 3500K 90 489lm W White
DD053-1340WW9040TL 14.7W 20 deg. 4000K 90 493lm W White
DD053-1340BB9027TL 14.7W 20 deg. 2700K 90 461lm B Black
DD053-1340BB9030TL 14.7W 20 deg. 3000K 90 481lm B Black
DD053-1340BB9035TL 14.7W 20 deg. 3500K 90 489lm B Black
DD053-1340BB9040TL 14.7W 20 deg. 4000K 90 493lm B Black
DD053-1340MW9027TL 14.7W 20 deg. 2700K 90 472lm W Mirror
DD053-1340MW9030TL 14.7W 20 deg. 3000K 90 492lm W Mirror
DD053-1340MW9035TL 14.7W 20 deg. 3500K 90 500lm W Mirror
DD053-1340MW9040TL 14.7W 20 deg. 4000K 90 505lm W Mirror
DD053-1340MB9027TL 14.7W 20 deg. 2700K 90 472lm B Mirror
DD053-1340MB9030TL 14.7W 20 deg. 3000K 90 492lm B Mirror
DD053-1340MB9035TL 14.7W 20 deg. 3500K 90 500lm B Mirror
DD053-1340MB9040TL 14.7W 20 deg. 4000K 90 505lm B Mirror
DOWNLOAD ALL